Cảm Nhận Của Học Viên Được Tự Chữa Lành Hoàn Toàn Bệnh 30 Năm Chỉ Sau Khi Tham Gia Một Buổi Chia Sẻ

Anh Đồng bị bệnh đau vùng bụng suốt 30 năm trời và đã tìm thấy cách chữa trị dứt điểm sau khi tham gia buổi chia sẻ “Khơi thông tiềm năng bên trong – tự chữa lành thân tâm”, một điều anh Đồng rút ra được từ buổi chia sẻ này là: ” Phải đối diện và chấp nhận nỗi đau, phải quan sát nỗi đau; Nếu mình ngừng cung cấp năng lượng cho nỗi đau thì nỗi đau nó không có năng lượng và tự nó biến thành chữa lành”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.