ĐỊNH LUẬT BUÔNG LỎNG

 

Chỉ khi ở trong tình huống buông lỏng tâm thái thì con người mới có thể đạt được thành quả tốt nhất.

Người có tâm thái nôn nóng, luống cuống, nóng nảy…đều sẽ đem đến kết quả không tốt.

Vậy tâm thái nào là tốt nhất ?
– Đó chính là: càng thanh khiết, không có niệm càng tốt.

Một người nếu có thể đặt mục tiêu mong muốn đạt được những điều lý tưởng trong nhân cách, các cảnh giới, các mối quan hệ và cuộc sống trong suy nghĩ, rồi buông lỏng tâm thái, tinh tấn cố gắng làm những điều nên làm, không luôn luôn nghĩ đến kết quả thì những điều ấy sẽ nhanh đến.

Trái lại, nếu người ấy càng nôn nóng nhìn thấy kết quả đạt được bao nhiêu thì sẽ càng không thể đạt được kết quả lý tưởng bấy nhiêu.
Thậm chí còn nhận được kết quả ngược lại, …

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.