NGÀY 1: CẢM THẤY MÌNH THẬT HẠNH PHÚC

Video hướng dẫn thực hành ngày thứ nhất trong chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn

THẺ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN NGÀY 1

NGÀY 1 CẢM THẤY MÌNH THẬT HẠNH PHÚC

Bạn sẽ thực hành liên tục như vậy vào mỗi buổi sáng trong suốt 28 ngày tiếp theo.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.