PHÉP MÀU TỪ 28 NGÀY THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN

Lòng biết ơn là một chìa khóa quan trọng để tạo ra lực hấp dẫn để hút những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với mình. Lòng biết ơn sẽ giúp cho mình biết trân trọng những gì mình đang có trực tiếp hoặc gián tiếp, những gì mình trân trọng là những gì mình có hoặc sẽ có, nếu bạn còn thiếu gì đó trong cuộc sống có nghĩa là bạn chưa đủ trân trọng nó, thì hãy thực hành lòng biết ơn.
Thực hành lòng biết ơn sẽ mang tới sự thay đổi kì diệu trong cuộc sống, đây là một phương pháp được đề cập trong cuốn sách The Magic (tiêu đề tiếng Việt là Phép Màu) của tác giả Rhonda Byrne

Thông qua bộ thẻ 28 ngày thực hành lòng biết ơn sẽ giúp bạn vượt qua thử thách đầu tiên để có được phép màu này.

Ngày 1: Cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Ngày 2: Hòn đá nhiệm màu.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.