Cảm Nhận Sau Khi Tự Chữa Lành Bệnh Đau Vai Lâu Năm Không Khỏi Chỉ Sau Một Buổi Luyện Tập

Cảm nhận của anh Hiếu (Tp. Hồ Chí Minh) bị đau vai và chân nhiều năm không khỏi, mọi hoạt động hàng ngày và chơi thể thao bị hạn chế, tuy nhiên anh Hiếu đã tự chữa lành thành công, vận động mạnh mẽ như chưa từng gặp vấn đề với cơ thể chỉ sau một buổi thực hành Khơi thông tiềm năng bên trong Tự chữa lành.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.