Coaching trực tiếp qua Zoom 20h30 ngày 28/8

Buổi Coaching qua zoom miễn phí được Trần Cảnh hướng dẫn trực tiếp:

+ Bài luyện tập Thiền thư giãn tâm trí để bình an trước cuộc sống.

+ Ứng dụng nhân quả vào trong đời sống giúp mọi người tự chữa lành thân và tâm bệnh.

+ Xử lý các vấn đề vướng mắc trong cuộc sống qua zoom.

– Thời gian: 20h30.

Tối ngày 28/8/2020.

ID CUỘC HỌP: 352 036 0880

MẬT MÃ: n3vEC4

One Response

  1. Nguyet Nguyen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.